Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Základní škola

Charakteristika školy

Jsme malotřídní základní škola s rodinnou atmosférou. Kapacita školy je 34 žáků, kterým se věnují čtyři učitelky a dvě asistentky. Od školního roku 2021/22 jsme se z dvoutřídky stali trojtřídkou. V malých kolektivech o max. počtu 13 žáků jsou vyučováni žáci 1. a 2. ročníku a společně žáci 3. a 4. ročníku. Od stejného školního roku vyučujeme anglický jazyk již od 2. ročníku a začínáme s výukou nové informatiky, která je mimo jiné zaměřena na jednoduché programování, třídění dat, jednoduché kódování. Propojujeme nové metody a postupy s tradičními, podle toho, jak to vyhovuje našim žákům. Tím, že jsme malá škola a zaměstnanci školy znají všechny děti velmi dobře, dokážeme předcházet negativním projevům jako například šikaně.

Během přestávek využíváme k relaxaci hřiště.

Našim žákům poskytujeme kromě oběda i dopolední a odpolední svačinu.

Výhodou naší školy je také úzká spolupráce s rodiči, protože nás mohou osobně zastihnout prakticky každý den a řešit tak s námi aktuální otázky vzdělávání svého potomka individuálně během celého školního roku.

Malý počet žáků v jednotlivých třídách nám umožňuje uplatňovat individuální přístup ke každému z nich. Přítomnost asistentek ve výuce umožňuje podporu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami či nadaných žáků.

Náš tým

Mgr. Alena Hybnerová

ředitelka školy

Do základní školy v Kařezu jsem nastoupila v roce 2016. Vyučuji matematiku, hudební výchovu,

více

Mgr. Ivana Boudová

třídní učitelka 3. a 4. ročníku

Ve školství pracuji již dvacet let. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu Západočeské univerzity

více

PhDr. Mgr. Lenka Čarnogurská

třídní učitelka 2. ročníku

Vystudovala jsem pedagogiku volného času a vychovatelství na TF JČU v Českých Budějovicích. Kvalifikaci jsem

více

Míša Nejedlá

třídní učitelka 1. ročníku

Vystudovala jsem obor Provoz a ekonomika letecké dopravy na průmyslové škole dopravní v Praze, nicméně moje

více

Šárka Kohoutová

školní asistent ZŠ

Jana Málková

asistentka pedagoga

Od září 2020 pracuji v ZŠ Kařez jako asistentka. Zkušenosti s dětmi jsem nabírala coby au-pair v Německu a v Americe nebo také ve skautském oddíle. K poznání jiných kultur jsem přidala ještě Zambii, kam jsem se vypravila jako dobrovolník. Snažím se dětem naslouchat, správně je motivovat, dohnat a dovysvětlit učivo, být pro ně opora […]

více

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Skip to content
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace