Základní škola

Charakteristika školy

Jsme malotřídní základní škola s rodinnou atmosférou. Kapacita školy je 34 žáků, kterým se věnují tři učitelky a školní asistentky. V současné době prochází budova školy kompletní rekonstrukcí a třídy jsou umístěny v prostorách kařezské sokolovny. V první třídě se společně učí žáci 1. ročníku, v druhé třídě pracují žáci 2., 3., a 5. ročníku. Společná výuka více ročníků vede děti ke spolupráci, vzájemné pomoci, toleranci a samostatnosti. Tím, že jsme malá škola a zaměstnanci školy znají všechny děti velmi dobře, dokážeme předcházet negativním projevům jako například šikaně.

Během přestávek využíváme k relaxaci hřiště před sokolovnou.

Ke stravování využíváme další zrekonstruované prostory sokolovny. Dětem kromě oběda poskytujeme i dopolední a odpolední svačinu.

Výhodou naší školy je také úzká spolupráce s rodiči, protože nás mohou osobně zastihnout prakticky každý den a řešit tak s námi aktuální otázky vzdělávání svého potomka individuálně během celého školního roku.

Malý počet žáků v jednotlivých třídách nám umožňuje uplatňovat individuální přístup ke každému z nich. Přítomnost školní asistentky ve výuce umožňuje podporu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami či nadaných žáků.

Návrat do nových prostor původní budovy je plánován pro školní rok 2021/22.

Náš tým

Alena Hybnerová

ředitelka školy v z.

Do základní školy v Kařezu jsem nastoupila v roce 2016. Vyučuji matematiku, hudební výchovu,

více

Mgr. Ivana Boudová

učitelka ZŠ

Ve školství pracuji již dvacet let. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu Západočeské univerzity

více

Míša Nejedlá

učitelka ZŠ

Vystudovala jsem obor Provoz a ekonomika letecké dopravy na průmyslové škole dopravní v Praze, nicméně moje

více

PhDr. Mgr. Lenka Čarnogurská

asistent pedagoga

Vystudovala jsem pedagogiku volného času a vychovatelství na TF JČU v Českých Budějovicích. Kvalifikaci jsem

více

Jana Málková

školní asistent, vychovatelka ŠD

Od září 2020 jsem nastoupila do ZŠ Kařez jako školní asistentka. Zkušenosti s dětmi jsem nabírala coby au-pair v Německu a v Americe nebo také ve skautském oddíle. K poznání jiných kultur jsem přidala ještě Zambii, kam jsem se vypravila jako dobrovolník. Snažím se dětem naslouchat, správně je motivovat, dohnat a dovysvětlit učivo, být pro […]

více

Děkujeme za podporu

TDIS logo
Skip to content