Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace

V této sekci naleznete ke stažení nejrůznější dokumenty týkající se provozu školy.

Informace k ukončení školního roku 2019/2020

  Informace-k-ukončení-školního-roku.docx

Informace o provozu školy v době od 25. 5.

Vážení rodiče,

rády bychom Vás seznámily s provozem školy v období od 25. 5. 2020.

Vstup do školy bude umožněn v 7:30. Žáci prvního a druhého ročníku budou vcházet přímo do třídy bočním vchodem z ulice. Žáci 3. – 5. ročníku vchází hlavním vchodem. Veškerému doprovodu je do budovy vstup zakázán.

Do školy musí žáci vstupovat jednotlivě a v roušce. Roušku bude mít dítě na sobě vždy, když bude ve společných prostorech školy. Žák musí mít u sebe k dispozici minimálně 2 roušky na den! Každý žák musí mít nejlépe uzavíratelný igelitový sáček, kam bude roušku odkládat vždy, když ji nebude mít na sobě. Prosíme, nacvičte s dětmi bezpečnou manipulaci s rouškou při nasazování, sundavání a ukládání do sáčku. Žáci si roušku budou sundavat na pokyn učitele a pouze pokud je zachován rozestup 2 metry. Při skupinové práci budou mít žáci roušku nasazenou vždy.

Obě skupiny budou po celý den odděleny.

Žáci si budou dezinfikovat nebo umývat ruce mýdlem při vstupu do budovy/třídy, po použití toalety, po každém vzdělávacím bloku a před jídlem.

Výuka nebude probíhat zcela podle rozvrhu.

Vzhledem k malému zájmu o odpolední blok, končí provoz školy obědem.

Prosíme, aby žáci měli s sebou vlastní lahvičku s pitím. Děkujeme

Před zahájením docházky musí mít děti podepsané čestné prohlášení. Prosím, přečtěte si je předtím, než se rozhodnete, zda dítě bude do školy chodit. Kdo nemá možnost si jej vytisknout, obdrží jej v pondělí ráno před vstupem do školy.

 

 

Čestné prohlášení - vyplnit před nástupem do školy.

  příloha_čestné_prohlášení.pdf

Výsledky zápisu žáků do první třídy pro školní rok 2020/21

  Výsledky-zápisu-ZŠ-2020.odt

Informace k zápisu prvňáčků na školní rok 2020/21

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci ohledně nebezpečí nákazy, proběhne letos zápis do 1. ročníku ZŠ pouze elektronicky. Prosím, postupujte takto: Na webových stránkách školy si stáhnete a vytisknete žádost o přijetí Vašeho dítěte k nám do školy, kterou vyplníte a podepíšete. Pokud nemáte tuto možnost, prosím, vyzvedněte si potřebný formulář na poště v Kařeze od 30. 3. Potom ji pošlete naskenovanou přes e-mail na adresu reditelka@zskarez.cz. Pokud máte datovou schránku (ID schránky školy je prpevxc) nebo elektronický podpis, můžete využít tento způsob. Popřípadě můžete vytisknutou a podepsanou žádost vhodit do poštovní schránky školy.

Vaši žádost doručte, prosím, popsanými způsoby do školy nejpozději do 17. 4. 2020 17 hod. Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme přes datovou schránku, e-mailem nebo telefonicky. Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte bude uveřejněno 30. 4. 2020 na webových stránkách školy pod tímto registračním číslem (proto je nutné jej bezpečně uchovat).

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, stáhněte a vytiskněte si žádost o odklad a postupujte stejně, jako v žádosti o přijetí. Aby mohl být odklad školní docházky Vašemu dítěti povolen, musíte mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto doporučení nelze (dle zákona) odklad školní docházky povolit. Tato dvě doporučení přiložte k Vaší žádosti. Popřípadě tato potvrzení můžete dodat popsanými způsoby později, nejpozději do 26. 5. 2020.

Pokud byste potřebovali s něčím poradit, neváhejte se na mě obrátit telefonicky (tel. č. 606 926 680) nebo písemně na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Děkuji za spolupráci a přeji – zůstaňte zdraví.                                                Mgr. Ivana Boudová, ředitelka

V Kařeze 25. 3. 2020

 

  Žádost-o-přijetí-do-1.-ročníku-ZŠ.docx   Žádost-o-odklad-školní-docházky.docx

Zastupitelstvo obce vyhlašuje konkurs na místo ředitele ZŠ

  Konkurs-ZŠ.pdf

Výsledky přijímacího řízení do ZŠ pro školní rok 2019/2020

  Výsledky-zápisu-ZŠ-2019.odt

Praktické informace nejen pro prvňáčky

Co potřebují žáci do školy?

Všechny osobní věci dítěti označte, nejlépe zkratkou jména a příjmení. Pracovní sešity, některé výtvarné potřeby, čisté sešity a další potřeby zajišťujeme společným nákupem pro všechny žáky. Balíček, který je pro 1. ročník hrazen školou a který žáci dostanou na začátku září, obsahuje vodovky, pastelky, gumu, modelínu, lepidlo, voskovky a 2 kulaté štětce. Rodiče žáků 1. ročníku doplácí v září některé výtvarné potřeby (např. čtvrtky) a kopírování. Rodiče žáků vyšších ročníků hradí pracovní sešity, některé výtvarné potřeby, sešity a kopírování.

Pomůcky a potřeby

 • aktovka s pevnými zády
 • penál
 • přezůvky s pevnou patou
 • cvičební úbor (teplákovou soupravu, tričko, sportovní boty na ven a boty s bílou podrážkou do tělocvičny) v látkové tašce nebo sáčku (vše označené)
 • obaly na sešity a učebnice (dle toho, co žák dostane, nekupujte předem)
 • 2 krabice papírových kapesníků k odevzdání na začátku školního roku

Vybavení penálu

Penál a jeho vybavení kontrolujte denně. Pokaždé je důležité, aby dítě mělo ořezané tužky a pastelky.

 • obyčejné tužky č. 1, 2 a 3
 • měkká guma
 • dobré nůžky (kulaté), leváci pro leváky!
 • ořezávátko
 • tuhé lepidlo v tyčce
 • pastelky (stačí 6 barev)
 • pravítko 15 cm

Rýsovací potřeby (od 3. ročníku)

 • dvě ostře ořezané tužky č. 3
 • pravítko 30 cm
 • pravoúhlý trojúhelník s černou ryskou
 • ořezávátko
 • kružítko, raději bytelnější

Vybavení výtvarného kufříku

 • igelit na lavici
 • zástěrku nebo staré tričko
 • vodovky
 • suché pastely
 • kulaté štětce číslo 4, 6 a 8
 • plochý štětec číslo 12
 • modelína
 • voskovky
 • tyčkové lepidlo
 • bezpečnostní kalíšek na vodu nebo krabičku od margarínu
 • hadřík

Všeobecné informace

Domácí úkoly
Pamatujte, domácí úkol by děti neměly plnit déle jak 10 – 15 minut. Pokud dítě do této doby nedokáže splnit úkol, rozdělte mu jej a dělejte mezi úkoly alespoň 10 minutové přestávky. Každý domácí úkol, prosím, podepište.

Vhodné psací náčiní
Pro správný vývoj psaní je velmi důležité uvolněné, ale pevné zápěstí a volný ramenní a loketní kloub. Jelikož děti nemají ukončenou osifikaci zápěstních a záprstních kůstek, je nutno tomuto věnovat zvýšenou pozornost. Proto je nutné i vybírat vhodné psací náčiní a to je pouze měkká tužka, nebo pastelky, později plnicí pero nebo jiné inkoustové pero (např. tornádo, apod.) V žádném případě by dětem do 11 let neměla do ruky přijít propiska, na kterou je nutno pro psaní více tlačit. Nedávejte ji dětem ani na kreslení.

Rodiče prvňáčků mohou pořídit obyčejnou tužku značky Stabilo (extra pro leváky a praváky). Tužka stojí cca 35 Kč, k dostání ve Zbiroze. NENÍ POVINNÁ. Pero, prosím, zatím nekupujte, začíná se používat až v lednu. O nové pero napíšeme Ježíškovi.

Pokud žákovi v penálu nebo kufříku něco dojde, je rodič povinný to doplnit. Škola nabízí možnost, že žák může zakoupit každý další sešit přímo ve škole za 4 až 8 Kč.

Na tyto stránky není možné napsat vše důležité. Neobávejte se požádat o informace nebo o radu, pokud si nejste něčím jisti. V případě potřeby nabízíme možnost osobní konzultace s třídní učitelkou nebo komunikaci prostřednictvím elektronické pošty. Při osobním kontaktu prosím respektujte vyučovací rozvrh a dohodněte si včas vhodný termín. Učitel potřebuje čas na přípravu na hodinu.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

  Informace pro rodiče prvňáčka   Informace pro rodiče, 2. - 5. ročník

Školní vzdělávací program a školní řád

Podporujeme a rozvíjíme tyto priority:

Pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a o žáky mimořádně nadané.

Věnujeme péči všem žákům a vytváříme podmínky pro jejich všestranný rozvoj.

Podporujeme výuku anglického jazyka.

Umožňujeme žákům přístup k informačním technologiím.

Organizujeme sportovní aktivity pro rozvoj zdravého životního stylu.

Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel.

  Školní vzdělávací program   Školní řád

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně, funkční období členů školské rady je tři roky.

Na základě školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Členové školské rady:

Miroslav Nejedlý – zástupce rodičů

Ing. Simona Bejčková – členka zastupitelstva obce Kařez

Alena Hybnerová – zástupce pedagogického sboru

  Výsledky voleb do školské rady 2017   Zápis z jednání školské rady 2.10. 2017

Výroční zprávy a rozpočtové výhledy

  Výroční zpráva školní rok 2016-2017   rozpočet-2018_výhled-2019-2020_ZŠ-Kařez-oprav.pdf