Školní poradenské pracoviště

Charakteristika a zajištění poradenských služeb ve škole 

Činnost školního poradenského pracoviště zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence a třídními učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevenci školní neúspěšnosti,
 4. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a
  s odlišnými životními podmínkami,
 5. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 6. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 7. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 8. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 9. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 10. metodickou podporu učitelům,
 11. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 12. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

Konzultace probíhají od pondělí do čtvrtka po předchozí telefonické domluvě.

Metodik prevence

Mgr. Ivana Boudová, tel. 602 168 376, email boudova@zskarez.cz

Zabezpečuje poskytování poradenských služeb zaměřených na prevenci rizikového chování pro celý subjekt, zajišťuje spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků. V případě potřeby kontaktuje spolupracující organizace jako například PPP Rokycany nebo Hořovice a OSPOD, případně organizace vhodné ke spolupráci v rámci prevence rizikového chování.

Výchovný poradce

Mgr. Alena Hybnerová, tel. 602 146 320, email: reditelka@zskarez.cz

Pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření 2. – 5. stupně a o nadané žáky, zpracovává a vyhodnocuje plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány. Poskytuje konzultace rodičům a zákonným zástupcům žáků základní školy, koordinuje práci asistentů pedagoga v základní škole, podporuje vytváření přátelského a bezpečného klima školy. Vyhledává vhodné programy a činnosti pro podporu specifické primární prevence.

Logopedický asistent

Bc. Michaela Lišková, tel. 602 527 222, email liskova@zskarez.cz

Zabezpečuje poskytování poradenských služeb zaměřených na primární prevenci zejména rodičům a zákonným zástupcům dětí mateřské školy. Spolupracuje s PPP Rokycany, Hořovice, SPC Plzeň. Vypracovává IVP pro děti mateřské školy, poskytuje služby logopedického asistenta vybraným dětem v MŠ, koordinuje práci asistentů pedagoga v mateřské škole.

  Preventivní program ZŠ Kařez   Kde najdu pomoc   Prevence školní neúspěšnosti   Plán výchovného poradenství

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Nastavení cookies souborů

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

×
Nezbytné cookies

Nezbytné cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Ovlivňuje funkce
 • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnout
Zapnout

Analytické cookies

Tyto cookies nám umožňují měřit výkonnost našich webových stránek a našich online kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv, zdroj návštěv a další parametry. Shromážděné údaje zjišťujeme v agregované podobě, která nám neumožňuje údaje dohledat ke konkrétnímu uživateli. Pokud tyto cookies deaktivujete, nebudeme moci analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat je pro co nejsnažší užívání.

Ovlivňuje funkce
 • Google analytics - návštěvnost
Nastavení cookies
Skip to content