Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuality

Informace o prázdninovém provozu

Vážení rodiče,

provozní doba od 1. 7. do 17. 7. 2020 bude 7:30 – 15:30 hod. Mateřská škola bude uzavřena od 20. 7. do 31. 8. 2020. Školné za červenec a srpen se neplatí. Stravné na prázdniny (jeho výši jste obdrželi), zaplaťte prosím do 30. 6., částka je nevratná.

Děkujeme.

Kolektiv MŠ

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

  Výsledky-zápisu-MŠ.odt

Informace o provozu mateřské školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

rády bychom Vás seznámily s provozem MŠ v období od 25. 5. 2020.

Mateřská škola bude v těchto dnech přestěhována do budovy obecního úřadu. Všechny děti budou ve třídě v přízemí.

Provoz MŠ bude od 7:30 hod. maximálně do 16:00 hod. Zvažte, prosím, zda dítě do MŠ dáte nebo ne.

Všechny děti budou vstupovat do MŠ vchodem od vrátek. Do budovy bude umožněn vstup pouze dítě + rodič (popř. doprovázející osoba). Ostatní rodiče s dětmi čekající venku, musí mít od sebe rozestup 2 metry (v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními) + ústa i nos musí mít zakrytý ochranným prostředkem. Doprovázející osoba se v budově zdržuje pouze v šatně a na nezbytně nutnou dobu předání dítěte/dětí. Dětem bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem a vydezinfikovány ruce.

Každé dítě musí mít s sebou roušku a uzavíratelný igelitový sáček. V budově MŠ se budou děti pohybovat bez roušek, potřebujeme je pouze na přechod do jídelny na svačiny i obědy. Prosíme, naučte děti správnou manipulaci s rouškou a její vkládání do sáčku.

Režim dne:

7:30 – 8:00 hod. Příchod dětí do MŠ

8:00 – 8:30 hod. Volné hry dětí

8:30 – 8:40 hod. Přechod dětí na svačinu + hygiena

8:40 – 9:00 hod. Svačina

9:00 – 9:10 hod. Přechod dětí zpět na OÚ

9:10 – 9:20 hod. Hygiena

9:20 – 9:50 hod. Výchovně vzdělávací činnost podle TVP

9:50 – 10:00 hod. Hygiena + příprava dětí na pobyt venku

10:00 – 11:30 hod. Pobyt venku

11:30 – 11:45 hod. Hygiena

11:45 – 12:15 hod. Oběd

12:15 – 12:30 hod. Hygiena + přechod dětí zpět na OÚ

12:30 – 13:00 hod. Odchod dětí po obědě

12:30 – 14:00 hod. Odpolední odpočinek

14:00 – 14:20 hod. Příprava na přechod na svačinu

14:20 – 14:30 hod. Hygiena

14:30 – 14:45 hod. Odpolední svačina

14:45 – 15:00 hod. Hygiena + přechod dětí na OÚ

15:00 – 16:00 hod. Volná hra dětí + odchod domů

Před zahájením docházky musí mít děti podepsané čestné prohlášení. Prosím, přečtěte si je předtím, než se rozhodnete, zda dítě bude do MŠ chodit.

Prosíme do 15. 5. vyplňte krátký dotazník ohledně zájmu o docházku do MŠ.

Čestné prohlášení - vyplnit před nástupem do MŠ

  příloha_čestné_prohlášení.pdf

Informace k zápisu do mateřské školy

Zápis k povinné předškolní docházce se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015  

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci ohledně nebezpečí nákazy, proběhne letos zápis do MŠ pouze elektronicky. Prosím, postupujte takto: Na webových stránkách školy si stáhnete a vytisknete žádost o přijetí Vašeho dítěte k nám do školky a čestné prohlášení, vše vyplníte a podepíšete. Pokud nemáte tuto možnost, prosím, vyzvedněte si potřebné formuláře na poště v Kařeze od 27.  4. nebo 28. a 29. 4. od 10 hod do 13 h. přímo v MŠ, kde Vám i ofotí očkovací průkaz. Potom vše pošlete naskenované na e-mailovou  adresu reditelka@zskarez.cz. Pokud máte datovou schránku ( ID schránky školy je prpevxc)nebo elektronický podpis,  využijte tento způsob. Vytisknutou, vyplněnou a podepsanou žádost (i po elektronickém podání) vhoďte do poštovní schránky školy společně s ofoceným očkovacím průkazem a podepsaným čestným prohlášením, že je Vaše dítě řádně očkováno. Pokud Vaše dítě není a nemůže být řádně očkováno, budete ještě potřebovat potvrzení Vašeho dětského lékaře o kontraindikaci. Pří­lo­hy o řád­ném oč­ko­vá­ní se ne­tý­ka­jí dě­tí, kte­ré k 31. 8. do­vr­ší vě­ku 5 let a 1. 9. 2020 za­há­jí po­vin­nou předškol­ní do­cház­ku.

Vaši žádost doručte, prosím, popsanými způsoby do školy nejpozději do 16. 5. 2020. Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme přes datovou schránku, e-mailem nebo telefonicky podle údajů na přihlášce. Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte bude uveřejněno 1. 6. 2020 na webových stránkách školy pod tímto registračním číslem (proto je nutné jej bezpečně uchovat).

Pokud byste potřebovali s něčím poradit, neváhejte se na mě obrátit telefonicky (tel. č. 606 926 680) nebo písemně na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Děkuji za spolupráci a přeji – zůstaňte zdraví.                                 Mgr. Ivana Boudová, ředitelka

 

V Kařeze 23. 4. 2020

  Čestné-prohlášení-k-očkování.docx   Žádost-o-přijetí-do-MŠ-2020.docx

Dopis ředitelky k aktuální situaci

  Dopis-MŠ.docx

Aktivita do lesa :-)

Vážení rodiče,

na stránce ZŠ probíhá v těchto dnech společná výzva. Pokud byste měli zájem, můžete se s dětmi také zúčastnit. Video, které se výzvy týká, naleznete zde. Věříme, že Vám tato výzva zpříjemní příští dny. 🙂

Fotografie z plnění úkolu mi můžete zaslat na e-mail: liskova@zskarez.cz

Zápis do MŠ

Upozornění!!

Zápis do MŠ proběhne od 2. do 16. května 2020 pouze elektronicky. Bližší pokyny zveřejníme do konce dubna.

Procvičování pro předškoláky

Procvičování pro předškoláky 🙂

Zde najdete možné domácí procvičování.

Zde najdete odkaz na kanál youtube – Domácí školka.

 

Upozornění pro rodiče předškoláků!!

V záložce Předškoláci přidán odkaz na stránky s procvičováním + podrobný návod k přihlášení!!

Prosím rodiče předškoláků, aby s dětmi doma procvičovali oblasti, které byly doporučeny procvičovat ve Zprávě ze screeningového vyšetření. V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte e-mailem: liskova@zskarez.cz.

Děkuji.

Lišková Michaela

Poplatky MŠ

Vážení rodiče,

po domluvě se zřizovatelem jsem rozhodla, že za měsíc duben se nebude platit poplatek za školku (školné) až do zahájení provozu. Těm z Vás, kteří máte školné zaplacené dopředu, bude částka převedena na další měsíce.

Mgr. Ivana Boudová