Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace pro rodiče

Do školky si vezmu

bačkůrky s pevnou patou – toto je požadavek ČŠI kvůli bezpečnosti dětí

pyžamo – děti, které budou po obědě odpočívat

věci na převlečení v případě nehody, polití se nebo zašpinění (náhradní ponožky, tričko, tepláky, spodní prádlo)

oblečení na ven a dovnitř do MŠ (děti se na ven převlékají)

pláštěnku a gumovky

plyšového kamaráda (pokud dítě chce)

sáček na přezůvky, nebo druhé přezůvky a zástěrku na vv (pouze předškoláci)

Žádáme rodiče, aby dětem označili oblečení, které budou mít v mateřské škole, předejdeme tak zbytečným nedorozuměním.

Omluvy nepřítomností dětí v MŠ

V souladu s organizačním řádem ŠJ žádáme rodiče o omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ nejpozději do 7:45 hodin dne, kdy dítě bude chybět. Pokud nebude do 7:45 hodin omluveno, bude mu první den nemoci účtován oběd, který si můžete v době od 11:00 do 11:20 vyzvednout do jídlonosičů. Pokud tak neučiníte, oběd propadá.

Platby

Školné je stanoveno ve výši 300,- za měsíc. Platba se provádí (po obdržení variabilního symbolu) na bankovní účet ZŠ a MŠ Kařez. Více informací v MŠ. Splatnost nejdéle vždy do 15. dne v měsíci. Školné neplatí předškoláci a děti s odloženou školní docházkou. Předškoláci neplatí školné (školní docházka je povinná).

Ostatní platby:

V průběhu roku vybíráme v hotovosti platby za divadlo, výlety, fotografie dětí.

Kroužky - pro předškoláky

Logohrátkyliché týdny pátek 12:30 – 13:15, předškoláci, 1. a 2. ročník; zdarma, M. Lišková

Ceny kroužků zde uvedené jsou za celý rok, splatné ve dvou částkách nebo najednou. První splátka (polovina) je v hotovosti do konce října. Kroužky začínají v říjnu.

Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi – organizujeme několikrát do roka v odpoledních hodinách.

Bruslení

Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce bude dobíhat výuka plavání, která byla zrušena z důvodu karanténních opatření v souvislosti s Covid-19, je pravděpodobné, že nebude realizovaná tradiční výuka bruslení.

 

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Skip to content
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace