Kroužky

Anglický jazyk pro začátečníky – úterý 13:00 – 14:30 (předškoláci, 1. – 3. ročník); 800,- M. Humlová

Anglický jazyk pro pokročilé – pondělí 13:45 – 14:30; (4. – 5. ročník); 800,- A. Hybnerová

Kroužek informační technologie (počítače) – zatím neotevřen, hledáme lektora

Taneční kroužek – bude upřesněno; 500,-

Pohybové hry – sudé týdny pátek 13:00 – 14:30 800,-, předškoláci až 5. ročník

Logohrátky – liché týdny pátek 12:00 – 12:45, předškoláci, 1. a 2. ročník, zdarma, M. Lišková

Deskové hry – středa 12:45- 14:30 zdarma, 2. – 5. ročník, během pololetí bude realizováno 16 schůzek, M. Drlíková

Ceny kroužků zde uvedené jsou za celý rok, splatné ve dvou částkách nebo najednou. První splátka je v hotovosti do konce října. Kroužky začínají v říjnu.

Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi – organizujeme několikrát do roka v odpoledních hodinách.