Školní družina

Oddělení školní družiny se nachází v budově OÚ Kařez. Žáky přihlašují do školní družiny rodiče písemně, vyplněním formuláře přihlášky. Žáky je možné přihlašovat během celého školního roku. O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy. Žák může být odhlášen z docházky během školního roku. V současné době mohou školní družinu navštěvovat žáci všech ročníků základní školy.

Vychovatelka: Klára Bouda

Provoz ŠD:

Ranní provoz od 6.30 hod. do 7.30 hod.

Odpolední provoz od 11.25 hod. do 16.00 hod.

Platba za pobyt v ŠD:

100 Kč měsíčně, splatné vždy za celé pololetí. Nejpozději však do 15. dne prvního měsíce v daném pololetí.

  Přihláška do školní družiny   Přihláška do školní družiny PDF

ŠVP školní družina

Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Hlavní činností je činnost pravidelná, která je dána týdenní skladbou. Jde o činnosti výtvarné, pracovní a pobyt venku, spojený s pohybovými a tělovýchovnými aktivitami. Příprava na vyučování je vedena formou smyslových a didaktických her.

Cílem výchovného působení je výchova ke zdravému životnímu stylu, umět se vypořádat se stresem, zvyšovat sebevědomí, hájit svá práva, vyjádřit svůj názor, posilovat pozitivní myšlení, potlačovat agresivitu, získávat širokou škálu osobních dovedností potřebných pro život.

Náš tým

Klára Bouda

vychovatelka školní družiny

Přesto, že jsem vystudovala obchodní akademii, je mi práce s dětmi velmi blízká. Cestu k nim jsem si našla již při

více