Školní družina

Oddělení školní družiny se nachází v budově OÚ Kařez. Žáky přihlašují do školní družiny rodiče písemně, vyplněním formuláře přihlášky. Žáky je možné přihlašovat během celého školního roku. O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy. Žák může být odhlášen z docházky během školního roku na základě písemné žádosti. V současné době mohou školní družinu navštěvovat žáci 1., 2. a 3. třídy.

Vychovatelka: Bc. Kristýna Belšánová, DiS.

Provoz ŠD:

Ranní provoz od 6.00 hod. do 7.30 hod.

Odpolední provoz od 11.25 hod. do 16.00 hod.

Platba za pobyt v ŠD:

Poplatek za školní družinu činí 100 Kč za měsíc. Platba probíhá dvakrát ročně převodem na bankovní účet.

Číslo bankovního účtu: 181 686 215/0300

Do poznámky uveďte prosím družina + jméno žáka.

  Přihláška do školní družiny

ŠVP školní družina

Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Hlavní činností je činnost pravidelná, která je dána týdenní skladbou. Jde o činnosti výtvarné, pracovní a pobyt venku, spojený s pohybovými a tělovýchovnými aktivitami. Příprava na vyučování je vedena formou smyslových a didaktických her.

Cílem výchovného působení je výchova ke zdravému životnímu stylu, umět se vypořádat se stresem, zvyšovat sebevědomí, hájit svá práva, vyjádřit svůj názor, posilovat pozitivní myšlení, potlačovat agresivitu, získávat širokou škálu osobních dovedností potřebných pro život.

Náš tým

Bc. Kristýna Belšánová, DiS.

Do Základní školy v Kařezu jsem nastoupila v listopadu 2019 jako vychovatelka školní družiny. 

více

Veronika Zítková

vychovatelka ŠD a školní asistent v MŠ

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Skip to content