Harmonogram

Vážení rodiče,

rády bychom Vás požádaly, abyste své děti vodili do školky do 7:45 hodin. Vyzvedávejte děti buď po obědě – tedy v čase mezi 12:00 – 12:15 (třída Berušek), 12:15 – 12:30 (třída Motýlků), nebo kdykoliv po odpolední svačině, která je ve 14:30.

Denní harmonogram - Motýlci

6:00 7:00
Příchod dětí do třídy Berušek, volné spontánní zájmové aktivity
7:00 8:40
Přechod dětí do kmenové třídy, volné spontánní zájmové aktivity
8:40 8:55
Pohybové aktivity, komunitní kruh
8:55 9:15
Osobní hygiena, dopolední svačina
9:15 9:45
Výchovně-vzdělávací činnost, řízené aktivity
9:45 11:45
Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:45 12:15
Osobní hygiena, oběd
12:15 12:30
Vyzvedávání dětí
12:30 14:30
Spánek a odpočinek
14:30 14:45
Osobní hygiena, odpolední svačina
14:45 15:30
Volné činnosti a aktivity dětí
15:30 16:00
Přechod do třídy Berušek, volné činnosti a aktivity dětí

Denní harmonogram - Berušky

6:00 7:45
Příchod do třídy, volné činnosti
7:45 8:40
Volné činnosti, pohybové aktivity, komunitní kruh
8:40 9:00
Osobní hygiena, dopolední svačina
9:00 9:30
Výchovně-vzdělávací činnosti, řízené aktivity
9:30 11:30
Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 12:00
Osobní hygiena, oběd
12:00 12:15
Vyzvedávaní dětí po obědě
12:15 14:30
Spánek a odpočinek
14:30 14:45
Odpolední svačina, osobní hygiena
14:45 16:00
Vyzvedávání dětí, volné činnosti a pohybové aktivity

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Skip to content