Motýlci

Vítejte v naší třídě!

Jsme třída Motýlků, kterou navštěvuje 25 dětí ve věku od 4 do 7 let. Z toho 16 chlapců a 9 dívek. V letošním roce máme ve třídě 19 předškoláků, které budeme intenzivně připravovat na vstup do ZŠ. Pravidelně v lednu probíhá v MŠ screening školní zralosti s paní psycholožkou z PPP Rokycany.

S dětmi pracují dvě paní učitelky a asistentka pedagoga, které dohlížejí na to, aby byl program pro děti pestrý, vyvážený, úměrně přizpůsobený jejich věku a přispíval k všestrannému rozvoji. Pracujeme podle ŠVP Putování se stonožkou. Celým školním rokem děti provází při všech činnostech stonožka Lucinka.

K dětem přistupujeme s ohledem na jejich individuální vzdělávací a výchovné potřeby. Vzdělávací a výchovný program se organizuje dle rozvrhu režimu činností, je přizpůsoben možnostem a psychosomatickým předpokladům dětí.

V průběhu školního roku se budeme nenásilně a citlivě zaměřovat na podporu vzájemné tolerance u dětí, na vztahy mezi dětmi, které už do školky chodily a nově příchozími. Budeme děti motivovat ke správným hygienickým, stravovacím a sebeobslužným návykům. Každému dítěti je zpracovávána osobní složka – portfolio, ve kterém bude mít založeny vzpomínky ze školky, práce z výtvarných a pracovních činností a pracovní listy.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

  Desatero-pro-rodice-1.pdf

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Skip to content