Školní jídelna

Hodnocení krajské hygienické stanice

27. 4. 2018 proběhla ve školní jídelně kontrola z krajské hygienické stanice. V souvislosti s touto kontrolou byl náhodně vybrán jeden z měsíčních jídelníčků ke zhodnocení. Velmi nás těší, že paní hygienička neshledala v jídelníčku žádnou chybu a a sestavení jídelního lístku bylo pozitivně hodnoceno.

  Hodnocení hygienické stanice

Kontakty

Pavla Zdvořáková – vedoucí školní jídelny

Zdena Plecitá – kuchařka

Telefon 371 784 136

Organizační řád pro školní jídelnu

 • V ZŠ a MŠ každý strávník vyplní přihlášku ke stravování a domluví se rozvrh obědů a svačin.
 • Svačiny pro MŠ se podávají od 8:45 do 9:10. Děti jsou v doprovodu své učitelky. Tácky a skleničky odkládají na určené místo.
 • Do třídy na Obecním úřadě se svačiny donášejí.
 • Svačiny pro ZŠ se podávají od 8:30 do 8:45. Žáci jsou v doprovodu své učitelky. Použité tácky a skleničky odkládají na určené místo.
 • Výdej obědů pro ZŠ od 11:25 do 11:45
 • Výdej obědů pro MŠ od 11:50 do 12:15
 • Žáci chodí v doprovodu paní učitelky a použité nádobí opět uklízejí na určené místo.
 • Odpolední svačina se podává pro MŠ i ZŠ od 14:30 do 14:45.
 • Odhlašování stravy pro ZŠ se provádí vždy předcházející den od 6:30 do 14:30.
 • Pro odhlášení v MŠ stačí týž den od 6:30 do 8:00.
 • Odhlášení lze provést telefonicky na čísle 371 784 136 V případě neodhlášení bude oběd propadat bez nároku na náhradu.
 • V případě návštěvy u lékaře (nevolnost) a první den nemoci si může strávník při neodhlášení vzít oběd do jídlonosičů. Od druhého dne nemoci nemá strávník nárok na stravu podle zákona 561/2004 Sb. Po dobu nemoci nemá strávník nárok na stravu podle zákona 561/2004 Sb.
 • Nezaplatí-li žák stravné do 5. dne v měsíci, nedostane od 6. dne svačinu a oběd.
 • Stravné se platí vždy do 5. dne v měsíci, za měsíc předcházející. Výše stravného se určuje podle počtu odebraných jídel.
 • Platba se provádí u paní Zdvořákové nebo paní Plecité v hotovosti od 7:00 do 14:30 ve školní jídelně nebo přes bankovní účet.

Podle vyhlášky 107/2005  Sb., o školním stravování jsou žáci rozděleni do věkových skupin:

 

 1. skupina 7 - 10 let2. skupina 11 - 14 let
přesnídávka10,-10,-
oběd23,-25,-
odpolední svačina9,-9,-

 1. skupina 3 - 6 let2. skupina 7 - 10 let
přesnídávka8,-8,-
oběd21,-23,-
odpolední svačina9,-9,-

Přihláška ke stravování

  přihláška-ZŠ.pdf   přihláška-MŠ.pdf

Děkujeme za podporu

TDIS logo
Skip to content