Školní jídelna

Kontakty

Pavla Zdvořáková – vedoucí školní jídelny

Zdena Plecitá – kuchařka

Adéla Voříšková – kuchařka

Telefon +420 602 544 211

Organizační řád pro školní jídelnu

 • V ZŠ a MŠ každý strávník (nebo jeho zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování a domluví se rozvrh obědů a svačin.
 • Svačiny se podávají od 8:30 v základní škole, od 8:45 ve třídě MŠ – Berušky a od 9:00 ve třídě MŠ – Motýlci. Do tříd MŠ se jídlo dováží v gastronádobách. Děti jsou v doprovodu své učitelky. Tácky a skleničky odkládají na určené místo.
 • Výdej obědů pro ZŠ od 11:25 do 12:00
 • Výdej obědů pro MŠ od 11:30 ve třídě Berušek, od 11:45 ve třídě Motýlků.
 • Děti i žáci chodí v doprovodu paní učitelky a použité nádobí opět uklízejí na určené místo.
 • Odpolední svačina se podává pro MŠ i ZŠ od 14:30 do 14:45.
 • Odhlašování stravy pro ZŠ se provádí vždy předcházející den od 6:10 do 14:30.
 • Pro odhlášení v MŠ stačí týž den od 6:10 do 7:45.
 • Odhlášení lze provést telefonicky na čísle 602 544 211. V případě neodhlášení bude oběd propadat bez nároku na náhradu.
 • V případě návštěvy u lékaře (nevolnost) a první den nemoci si může strávník při neodhlášení vzít oběd do jídlonosičů. Od druhého dne nemoci nemá strávník nárok na stravu podle zákona 561/2004 Sb. Po dobu nemoci nemá strávník nárok na stravu podle zákona 561/2004 Sb.
 • Nezaplatí-li strávník stravné do 5. dne v měsíci, nedostane od 6. dne svačinu a oběd.
 • Stravné se platí vždy do 5. dne v měsíci, za měsíc předcházející. Výše stravného se určuje podle počtu odebraných jídel.
 • Platba se provádí přes bankovní účet 181 686 215/0300. Vždy je nutné uvést jméno dítěte a variabilní symbol, který strávník obdržel.

Podle vyhlášky 107/2005  Sb., o školním stravování jsou žáci rozděleni do věkových skupin:

 

1. skupina 7 - 10 let2. skupina 11 - 14 let
přesnídávka14,-14,-
oběd30,-33,-
odpolední svačina11,-11,-

1. skupina 2 - 6 let2. skupina 7 - 10 let
přesnídávka11,-11,-
oběd27,-30,-
odpolední svačina11,-11,-

Přihláška ke stravování

  prihlaska-MS.pdf   prihlaska-ZS.pdf   vnitrni-rad-SJ-2022.pdf

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Skip to content