Míša Nejedlá

třídní učitelka 1. ročníku
Člověk, který nikdy neudělal žádnou chybu, nikdy nic nového nezkusil

Vystudovala jsem obor Provoz a ekonomika letecké dopravy na průmyslové škole dopravní v Praze, nicméně moje profesní kariéra se začala ubírat zcela jiným směrem. Po skončení rodičovské dovolené jsem nastoupila jako vychovatelka ve školní družině ZŠ Kařez a několik let jsem pracovala také jako asistent pedagoga. V současné době studuji na Pedagogické fakultě ZČU obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Svoji kvalifikaci jsem si zvyšovala již na předchozí pracovní pozici, kdy jsem se účastnila různých seminářů např. na rozvoj čtenářské gramotnosti, alternativní způsoby vyučování nebo zdravé školní klima.

Mezi mé záliby patří četba, divadlo a cestování. Jsem kreativní, ráda něco tvořím. O prázdninách pomáhám na dětském táboře.

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Skip to content