Mgr. Alena Hybnerová

ředitelka školy
„Život nám nabízí různé cesty, důležité je využít nabídku a kráčet po nich vpřed.“

Do základní školy v Kařezu jsem nastoupila v roce 2016. Vyučuji matematiku, hudební výchovu a informatiku.

Mým cílem je především rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Není pro mne důležité, kolik úloh v matematice spočítáme, ale to, zda měli všichni moji žáci možnost jim porozumět.

Absolvovala jsem obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UK se specializací dramatická výchova. Svoji specializaci dramatická výchova vnímám jako možnou cestu ve výchově a vzdělávání a ráda ji zapojuji výuky. Dramatická výchova je totiž především o možnosti hry v roli, o prožitku, o sdílení. Z mého hlediska je pro žáky zajímavější popovídat si s Bruncvíkem, vytvořit živý obraz věštící Libuše, vyzkoušet si rozhodování v roli Edvarda Beneše nebo při hře na babu jen tak „mimochodem“ zjistit, jaké strany proti sobě stály v první světové válce.

Přesto, že jsem prvních 17 let svého profesního života strávila ve zcela jiném oboru, ve svém volném čase jsem se vždy práci s dětmi věnovala. A to zejména jako vedoucí skautského oddílu a táborová vedoucí. Během mateřské dovolené jsem pracovala jako vychovatelka v družině ZŠ Kařez.

Mé původní povolání mi na palubách ČSA, umožnilo poznávat různé kouty naší krásné planety a také jednat s lidmi různých názorů, vyznání a charakterů. Jsem ráda, že v současné době tyto zkušenosti mohu využít při výuce svých žáků.

Mimo studia na Pedagogické fakultě vyhledávám i další kurzy pro pedagogy. Absolvovala jsem kurzy pro rozvoj matematické, čtenářské i digitální gramotnosti a také kurz Metoda konceptuálního učení Grunnlaget.

Jsem maminkou dvou dětí. Ve volném čase ráda cestuji, čtu, chodím do lesa. Hovořím anglicky, německy a rusky a příležitostně pracuji jako průvodkyně Židovského muzea v Praze.

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Skip to content