Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zápis do 1. třídy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kařez, příspěvkové organizace vyhlašuje:

 

Zápis dětí do 1. roč­ní­ku zá­klad­ní ško­ly pro škol­ní rok 2021/2022

 

Zápis se koná

ve čtvrtek 8. dubna od 14:00 do 17:00 v prostorách školy

Po­drob­nos­ti k for­mě zá­pi­su upřes­ní­me kon­cem břez­na pod­le ak­tu­ál­ně plat­ných pro­tie­pi­de­mic­kých opat­ře­ní.

 

K zá­pi­su pů­jdou dě­ti na­ro­ze­né od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dá­le dě­ti, kte­rým by­la při loňském zá­pi­su od­lo­že­na škol­ní do­cház­ka o 1 rok.

 

K zá­pi­su ro­di­če při­ne­sou:

rod­ný list dí­tě­te

do­kla­dy o byd­liš­ti

kar­tu zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny dí­tě­te

 

 

Ve školním roce 2021/22 plánujeme rozšířit naše kapacity a otevřít samostatnou třídu pro 1. ročník s kapacitou okolo deseti žáků.

 

Zápis do ZŠ

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

 

Děkujeme za podporu

TDIS logo
Skip to content
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace