Zahradní slavnost

Ve středu posledního školního týdne se u budovy základní a mateřské školy konala zahradní slavnost, která přilákala děti, rodiče i širokou veřejnost. Akce byla plná zábavy, her a vystoupení, které přinesly radost a úsměvy na tváře všech přítomných.

Slavnost zahájila nejmenší třída mateřské školy, Berušky, svým roztomilým vystoupením. Děti předvedly krátký program, který si poctivě nacvičily se svými učitelkami. Berušky sklidily velký potlesk od přihlížejících rodičů a dalších diváků. Starší děti mateřské školy, Motýlci, nás poté potěšily dětským muzikálem o skřítcích, kteří staví školu. Jejich pěvecké výkony byly opravdovým zážitkem pro všechny. Žáci základní školy také nezůstali pozadu a předvedli své dovednosti v tanci a karate. Následovalo vystoupení nejstarších žáků, kteří předvedli hru na tělo za doprovodu slavné skladby „Malá noční hudba“ od W. A. Mozarta. Dalším vrcholem slavnosti bylo představení „Pohanka“, které připravili žáci, kteří se účastnili okresní soutěže VěTa. Toto představení nás zavedlo do doby vlády prvních Přemyslovců. Na závěr slavnosti došlo k slavnostnímu pasování předškoláků na školáky, což bylo dojemným okamžikem pro všechny přítomné. Rozloučení s páťáky, kteří přestupují na druhý stupeň do Zbirohu, bylo plné také emocí. Během celého odpoledne byly pro děti a jejich rodiče připraveny různé hry a činnosti rozmístěné po celé zahradě. Děti měly možnost vyzvat své rodiče na souboj v pití brčkem na rychlost, což přineslo mnoho zábavy a smíchu.

Celá akce byla nejen oslavou konce školního roku, ale také důkazem skvělé spolupráce mezi učiteli, dětmi a rodiči. Všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci této slavnosti, patří velké poděkování. Těšíme se na další ročník!

Mgr. Alena Hybnerová

Rekonstrukce budovy školy s podporou subjektů

Skip to content