Téma týdne

,,Zimní sporty a hry“ (13.1. – 17.1.2020)

Konkrétní cíle:

– využití částí těla ke kreativnímu tvoření

– využití obrázků pro rozvoj představivosti

– dramatizace a znázorňování činností

– orientace v prostoru

– rozvoj paměti a představivosti


Menší děti:

Tento týden si pomocí dramatizace znázorníme některé činnosti. Na rozvoj paměti a představivosti využijeme hry zábavnou formou, tak aby to bylo pro děti pestré a zábavné. V komunikativním kroužku využijeme obrázky k rozvoji představivosti. A v neposlední řadě použijeme části těla ke kreativnímu tvoření.


Předškoláci:

Během tohoto tématu se seznámíme se zimními sporty, povíme si, jaké sporty můžeme provozovat, popovídáme si, kdo už byl někdy na horách. Seznámíme se s tím, jak se správně oblékáme v zimě a určitě se zaměříme i na bezpečnost při zimních sportech. Pracovat budeme s obrazovým materiálem a vyzkoušíme si pomocí dramatizace některé sporty sami znázornit. Budeme se učit orientaci v prostoru, rozvíjet paměť a představivost a použijeme některé části těla ke kreativnímu tvoření 🙂 K tématu se budeme učit také básničky a písničky.