Téma týdne

,,Na návštěvě v lese“ (7.10. – 18.10.2019)

Konkrétní cíle:

– orientace v lese, pozorování přírody, chování v lese

– rozvíjení kladného vztahu k přírodě

– poznávání lesních zvířat, určení jejich stop, práce s obrazovým materiálem

– rozvoj hrubé motoriky a pohybových dovedností

– reakce na zvukový signál

– upevňování znalostí o lesních zvířatech a lesních plodech

– vytleskávání slov

– spolupráce s ostatními, naslouchání druhému

– koordinace ruky a oka; správné držení tužky

– práce s vlastní fantazií


Menší děti:

V těchto dvou týdnech si budeme povídat s dětmi, jak se správně chovat v lese. Jaká zvířátka v lese žijí, kde přesně bydlí, čím se živí a jaké stopy zvířátka za sebou zanechávají. Budeme rozeznávat pojmy samec, samice a mládě. Dále si budeme povídat o houbách – jaké jsou jedlé a nejedlé. K práci využijeme obrazový materiál. Naučíme se nové básničky s motivy lesních zvířat. Zaměříme se na rozvoj pohybových dovedností a rozvoj hrubé motoriky. Při výtvarné činnosti si vyrobíme zvířátko, které v lese žije. Budeme upevňovat kladný vztah k přírodě a využívat přitom pracovní listy na toto téma.


Předškoláci:

V tomto tématu se s dětmi zaměříme na pozorování přírody, budeme chodit na procházky do lesa. Naučíme se, jak se správně v lese chovat, co tam smíme a co nesmíme dělat. Budeme hodně pracovat s obrázky, poznávat lesní zvířátka, jejich stopy. Povídat si budeme také o lesních plodech. Zaměříme se na rozvoj hrubé motoriky a na koordinaci ruky a oka. K tématu si zahrajeme několik her, pohybových her a naučíme se nové básničky. Nakreslíme si také obrázek, co můžeme vidět v lese a vyrobíme si z listů lišáka 🙂